Mistik Index

MISTIK LAMA [ML]
1 = 0
2 = 5
3 = 8
4 = 7
6 = 9

MISTIK BARU [MB]
1 = 7
2 = 6
3 = 9
4 = 5
0 = 8

ANGKA INDEKS
0 = 5
1 = 6
2 = 7
3 = 8
4 = 9

==================

JUMLAH [JML]
0=00

1=01=19=28=37=46=55 BB

2=02=11=29=38=47=56 BB

3=03=12=39=48=57=66 BB

4=04=13=22=49=58=67 BB

5=05=14=23=59=68=77 BB

6=06=15=24=33=69=78 BB

7=07=16=25=34=52=79 BB

8=08=17=26=35=44=89 BB

9=09=18=27=36=45=99 BB

================

STRUKTUR

Result : 1234
1=RIBUAN = AS
2=RATUSAN = KOP
3=PULUHAN = KEPALA
4=SATUAN = EKOR

N = NAIK
T = TURUN
MB = MISTIK BARU
ML = MISTIK LAMA
IND = INDEK
AI = ANGKA IKUT
AM = ANGKA MAIN
JML = JUMLAH